Veilig naar de overkant

17 Juni 2012

Veilig naar de overkant

Veilig naar de overkant?  Op 26 april 2012 deed Groen Ravels een aktie voor veiligere verkeersoversteekplaatsen in de dorpskern van Ravels.  Heel wat schoolkinderen en ouders staken samen met ons de drukke Grote Baan over en ervaarden met ons de gevaren ervan... 

Niet zo vanzelfsprekend. Hier en elders in Ravels, Weelde en Poppel

Daarom helpen we je graag een handje?

 Toch kan het anders

  • Veilige fietspaden, logische fietsroutes
  • Veilige oversteekplaatsen
  • Verkeerslichten
  • Tragere auto's en vrachtwagens
  • Betere fietsstallingen
  • Veilige schoolomgevingen

 Ravels  moet veiliger worden voor de zwakke weggebruiker.

Werk aan de winkel voor de politiek in onze gemeente.

GROEN Ravels wil hier alvast aan meewerken.

Denk daaraan bij de verkiezingen op 14 oktober!