Energiedelen? Goedkoper, lokaler, groener.

07 Februari 2022

Energiedelen? Goedkoper, lokaler, groener.

Heel wat Ravelse daken zijn al voorzien van zonnepanelen.

Heel wat inwoners van Ravels hebben zonnepanelen en produceren zo zelf duurzame energie. Het rendement daarvan kan echter verlagen door de invoering van de digitale meter. Energieleveranciers betalen voor de energie die jij op het net zet immers maar een fractie van het tarief dat zij aanrekenen voor de energie die je afneemt van het net. Groen Ravels wil onderzoeken of het mogelijk is om binnen de gemeente een systeem van energiedelen op te zetten en zo het rendement voor de prosument te verhogen. Dit zou tegelijk de energiekost kunnen verlagen voor mensen die geen zonnepanelen hebben.

Heel wat Ravelse daken zijn al voorzien van zonnepanelen. Vaak verbruiken mensen de opgewekte energie niet onmiddellijk, omdat energie vooral overdag geproduceerd wordt en het verbruik vooral 's avonds gebeurt. In tussentijd wordt de geproduceerde energie op het net gezet en elders verbruikt. Tot eind vorig jaar was dat geen probleem, omdat de elektriciteitsmeter terugdraaide wanneer je zonnepanelen werkten en je niets produceerde.

De invoering van de digitale meter brengt daar verandering in. De energie die je overdag op het net zet, brengt namelijk niet zo veel op als wat je betaalt voor de energie die je 's avonds van het net haalt. Dat is jammer, aangezien deze overproductie toch onmiddellijk lokaal zou kunnen verbruikt worden. Zo'n systeem heet "energiedelen" en dat is precies wat Groen Ravels voorstelt op de gemeenteraad van februari. Wie zonnepanelen heeft en niet al zijn stroom op dat moment verbruikt, kan die in de toekomst doorgeven naar familie, vrienden of buren en dat gratis of tegen een zelf bepaalde prijs. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir werkte daarvoor een hervorming van de energiemarkt uit.

De uitrol van het Vlaamse energiedelen gebeurt in drie fasen. Vanaf januari 2022 wordt energiedelen mogelijk voor bewoners van appartementsgebouwen. Vanaf juli 2022 zullen eigenaars van zonnepanelen stroom kunnen ‘verkopen’ of gratis schenken aan bijvoorbeeld buren, vrienden of familie. En in 2023 gaat het systeem van energiedeling nog wat verder dan louter zonnepanelen delen. Dan wordt het mogelijk om aan te sluiten in zogenaamde energiegemeenschappen. Een energiegemeenschap is een vereniging waarbij mensen vrij energie kunnen delen en zelfs in groep kunnen investeren in installaties voor groene energie.

In een energiegemeenschap verdeel je de waarde van de opgewekte energie lokaal zonder verlies aan tussenpersonen. Je knipt de grote energieleveranciers uit de keten. Zo heeft een energiegemeenschap heel wat voordelen voor zowel prosumenten als deelnemers die zelf geen energie produceren. Iedereen wint: prosumenten krijgen een betere vergoeding hun geproduceerde energie, mensen die zelf geen zonnepanelen (kunnen) installeren, krijgen toegang tot lokale, goedkopere energie. Bovendien verhoogt het rendement voor nieuwe installaties en kan het aandeel hernieuwbare energie in onze gemeente nog verder verhoogd worden. Dat is een goede zaak in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Groen Ravels ziet in het systeem van energiedelen vooral een opportuniteit om energie te gaan produceren op de daken van het gemeentelijk patrimonium. Als de gemeente zich samen met bewoners groepeert in een energiegemeenschap kunnen we een soort gemeentelijke energiecentrale oprichten die lokaal in de energiebehoefte voorziet. Niet alleen worden we dan minder afhankelijk van internationale spelers, de energiegemeenschap kan ook een belangrijke bondgenoot zijn in de strijd tegen energiearmoede. Dankzij zonnepanelen op het dak van de sporthal, bibliotheek, academie of gemeentelijke werkplaats, kan Ravels immers goedkope stroom leveren aan kwetsbare gezinnen in de buurt. Zo levert een energiegemeenschap niet enkel financiële voordelen maar ook een maatschappelijke meerwaarde. Het agendapunt van Groen Ravels werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Het Ravelse bestuur zal het systeem onderzoeken tegen september.