De mensen van

Groen Ravels

Kim Buyst

"Ik wil niet toekijken vanop de zijlijn, maar doen; want het kan anders!"    

Els Potters

"Samen ruimte creëren."

Luc Quirijnen

"Wij denken dat wijkbudgetten kunnen zorgen voor een positief effect in de buurt."

Suzanne Schellekens

“Sinds héél lang Groen-believer, nu ook Groen-doener!”

Chris Lambrechts

'Milieubescherming dient bij elke investering in overweging te worden genomen.'

Nele Tegenbos

"Groen Ravels wil dat Ravels een groene gemeente blijft en zet volop in op de ondersteuning van milieubeschermende initiatieven van bewoners, verenigingen en bedrijven."

Laura Tegenbos

"Groen Ravels wil bijdragen aan een warme en zorgzame gemeente in samenspraak met de burger."

Emma Lambrechts

"Met Groen Ravels willen we het aantal nieuwe verkavelingen tot een minimum beperken."

Hilde Paeshuyse

"Samen voor een zorgzame gemeente."

Ward Steel

"Ravels vergroenen ... in alle opzichten."

Sander Lauwerysen

"Samen eerst!"

Jan Cortens

"Met groen Ravels willen we extra aandacht vestigen op trage wegen."

Willem van Pelt

"Groen Ravels juicht nieuwe bedrijfsactiviteit toe die geen hinder veroorzaken voor de omgeving."

Gilbert Loos

"Ja, ik beken kleur... Omdat het anders kan, ook in Ravels."

Arno Rombouts

"We willen de groene navo hallen teruggeven aan de jongeren."

Kaat Van Hoye

"Eerst informatie en inspraak organiseren ... dan met zorg en visie uitvoeren. Steeds milieubewust!"

Nan Van Den Bliek

"De toekomst... die begint bij onze kleintjes!"

René Segers

"Samen... omdat het anders kan."

Annick Snels

"In eerlijkheid en openheid schuilt de kracht van politiek."

Paul van Hoof

"Streef mee naar meer democratie."

Kim Schellingen

"Ik wil meewerken aan een open, positief, groen en zorgzaam beleid." 

Dirk Van Mechelen

"Sportclubs verdienen alle ondersteuning en middelen die ze nodig hebben. Hier wil ik mee aan werken."

Lu Hendrickx

"Ik streef naar een groener Ravels."