5. Hilde Paeshuyse

"Samen voor een zorgzame gemeente."

Persoonlijke gegevens:

Ergotherapeute

53 jaar