Hilde Paeshuyse

04 Augustus 2018

Hilde Paeshuyse

"Samen voor een zorgzame gemeente."

Lid van Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW Ravels

 

Persoonlijke gegevens:

Ergotherapeute

53 jaar