Maak kennis met Kim en Hilde, zij trekken in Ravels aan de sociale kar

01 November 2021

Maak kennis met Kim en Hilde, zij trekken in Ravels aan de sociale kar

Hilde is ergotherapeute en werkt als jobcoach voor personen met een beperking.

Wie zijn Hilde en Kim?
Hilde is ergotherapeute en werkt als jobcoach voor personen met een beperking. Ze heeft een grote binding met mensen voor wie niet alles vanzelfsprekend is en werd in 2018 verkozen om te zetelen in het bijzonder comité. Kim is maatschappelijk werker en was actief binnen verschillende takken van welzijnswerk, zoals de CM en huisartsenpraktijken. Zij heeft een hart voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Kim werkt vandaag op de personeelsdienst bij Groen.
Wat is het bijzonder comité?
Elk OCMW heeft een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het bijzonder comité is - naast het vast bureau - het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het BCSD adviseert ook het OCMW.
Groen en sociaal
Hilde en Kim buigen zich samen over dossiers en formuleren adviezen over pakweg de mantelzorgtoelage of de huursubsidie. Wie heeft er recht op? Zijn de toelages hoog genoeg? Informeert de gemeente de betrokkenen voldoende en op de juiste manier? Inclusie en diversiteit krijgen steevast alle aandacht.
En in de toekomst?
Er ligt nog heel wat werk op de plank om ervoor te zorgen dat iedereen mee is in een sociaal Ravels. Zo ijvert onze tandem voor een buurtkar, nemen ze de verschillende reglementen onder de loep en doen ze voorstellen om de gemeentediensten toegankelijk te maken. Hilde en Kim blijven ervoor gaan!