Gemiste kans voor Ravels: Ravels ondertekent kandidatuur Nationaal Park niet

16 September 2021

Gemiste kans voor Ravels: Ravels ondertekent kandidatuur Nationaal Park niet

De landbouw- en natuursector zullen, los van een eventuele kandidatuurstelling voor een Nationaal park, de volgende jaren geconfronteerd worden met grote uitdagingen.

Minister van Omgeving Zhuhal Demir (N-VA) wil tegen 2023 vijf nationale parken en vijf landschapsparken erkennen verspreid over Vlaanderen. Oppositie-fracties Vooruit-Groen Arendonk en Groen Ravels braken in de respectievelijke gemeenteraden een lans voor deelname van hun gemeenten aan de gebiedscoalitie. Vier Kempense gemeenten ( Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout en Turnhout) startten begin dit jaar een traject met het oog op een kandidatuur voor een Nationaal park over de gemeentegrenzen. Toch stappen Arendonk en Ravels niet langer mee in dit overlegmodel tussen landbouw en natuur, dat vastgelegd werd in een kadertekst.

Het college van burgemeester en schepenen van beide gemeenten wezen deze kadertekst vorige week reeds af. Daarnaast stemde maandagavondook de Arendonkse gemeenteraad tegen een voorstel van Vooruit-Groen om alsnog deel te nemen aan de gebiedscoalitie.

“Een gemiste kans”, vindt Gunther Hendrickx van Vooruit-Groen Arendonk. “Al te vaak worden de landbouwsector en de milieu-actoren tegen elkaar uitgespeeld. Het bottom-up-traject dat door de vier gemeenten werd uitgewerkt, maar dat nu door Arendonk toch niet onderschreven wordt, zou eindelijk eens een overleg op gang kunnen brengen waarin alle stakeholders en beheerders van open ruimte een specifieke rol kunnen opnemen.”

De landbouw- en natuursector zullen, los van een eventuele kandidatuurstelling voor een Nationaal park, de volgende jaren geconfronteerd worden met grote uitdagingen. De gemeenten Oud-Turnhout en Turnhout zijn ervan overtuigd dat door samen te werken in een coalitie er grote kansen zullen ontstaan om die uitdagingen tot een goed einde te brengen. Beide gemeenten zetten in hun kadertekst en conceptnota aandacht en zorg voor landbouw daarbij als uitgangspunt en voorzien middelen en instrumenten om landbouwers die mogelijks getroffen worden door het buitengebied-beleid te kunnen ondersteunen. Tegelijk wordt tijdens de mastersplanfase een terughoudend aankoopbeleid voorzien door de natuursector.

“Het is bijzonder jammer dat het Arendonkse gemeentebestuur zich nu niet mee engageert in dit overlegmodel en opnieuw kiest voor het conflict-model tussen landbouw en natuurbeheer”, meent Tom Claessen van Vooruit-Groen Arendonk. “Een Nationaal Park zou mogelijks kunnen helpen in een reconversie die zich in onze regio sowieso opdringt. Het aankomende stikstofdecreet van de Vlaamse regering zal mogelijk ingrijpende gevolgen hebben. De economische boost die een Nationaal park zou teweegbrengen, kan nieuwe economische opportuniteiten brengen voor de getroffen sectoren in onze gemeente. Door het njet van het Arendonkse N-VA/CD&V-bestuur laten we die opportuniteiten aan ons voorbij gaan.”

Ook Groen Ravels begrijpt niet waarom het gemeentebestuur in deze onderzoeksfase niet mee op de kar springt. "Als burgemeester Luyten (CD&V) het meent dat hij beleid voert voor alle inwoners van Ravels, dan zou het logisch zijn dat hij laat onderzoeken welke voordelen het nationaal park kan bieden op vlak van toerisme voor onze landelijke gemeente, economische kansen voor kleine ondernemers en landbouwers alsook behoud van open ruimte voor iedereen. Door niet deel te nemen aan de coalitie worden de inwoners van Ravels en Arendonk door onze gemeentebesturen gewoonweg uitgesloten van het overleg. Wie zal onze belangen daar dan behartigen?”, stelt Groen-gemeenteraadslid en federaal parlementslid Kim Buyst.