Ravels ondertekent (deze keer) wel!

18 Februari 2014

Ravels ondertekent (deze keer) wel!

Op de laatste gemeenteraad stond de ondertekening van het 'burgemeestersconvenant' op de agenda. Wanneer de gemeenteraad deze zou ondertekenen, verbinden zij er zich toe om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen. Ravels stapte in 2013 niet meein het traject 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' van de Provincie Antwerpen dat als doel had om lokale besturen te ondersteunen bij het klimaatbeleid en de inspanningen van provincie en lokale besturen te groeperen. Groen Ravels was dus even bang dat ook het convenant niet de nodige steun zou krijgen.

Maar niets is minder waar: de Ravelse gemeenteraad onderschrijft dus nu deze burgemeestersconvenant! Naast de steun die Ravels ontvangt van IOK, zal onze gemeente zelf initiatieven moeten ontwikkelen , op eigen schaal en binnen de mogelijkheden , en dat kunnen ze makkelijk doen in hun eigen overheidsgebouwen,  in onze scholen, participatie van de burgers , een fel doorgedreven groen aanplantingsbeleid, waterzuivering en riolering; oevervegetatiebeheer enz..

Wij hopen dat de gemeente ook het plattelandsfonds aangrijpt om duurzame investeringen te doen, los van wegverhardingen.

Alles hangt  dus af van wat er in het actieplan wordt opgenomen en daar kan de gemeente natuurlijke klemtonen leggen. Samen met u zijn wij zeer benieuwd welke die klemtonen in Ravels zullen zijn.