Groen Ravels stelt actieplan op om landelijk karakter van plattelandsdorp te bewaren

06 Oktober 2018

Groen Ravels stelt actieplan op om landelijk karakter van plattelandsdorp te bewaren

“De voorbije twintig jaar is de bebouwing in onze gemeente met 25% toegenomen. Wij willen die ­stijgende trend stoppen, zodat Ravels een echt plattelandsdorp kan blijven”, zegt lijsttrekker Kim Buyst (42) van Groen Ravels." "Bij ons in Ravels ligt de ‘betonsnelheid’ bijna dubbel zo hoog als elders in Vlaanderen." Kim Buyst (42)

Met een bebouwde oppervlakte van minder dan 10% van het totale grondgebied is Ravels de meest landelijke gemeente van de provincie. “Wij zijn daar heel blij om”, zegt Kim Buyst van Groen Ravels. “Alleen stellen we vast dat er de voorbije jaren heel veel verkavelingen en bedrijfspercelen zijn bijgekomen. De ‘betonsnelheid’ ligt bij ons bijna dubbel zo hoog als elders in Vlaanderen: 376 vierkante meter extra beton per dag in de periode 2005-2015, tegenover 201 vierkante meter per dag in een gemiddelde andere Vlaamse gemeente. Wij willen de opmars van het beton stoppen en zo de toekomst van ons plattelandsdorp vrijwaren. Voor de rust en de natuur, maar zeker ook voor de gezondheid van onze inwoners. Gezonde lucht is voor ons een basisrecht.”

Hoe de groenen het landelijke karakter van hun dorp willen veiligstellen? “Door geen woonuitbreidingsgebieden meer aan te snijden en zuiniger om te springen met verkavelingsvergunningen”, zegt kopvrouw Kim Buyst. “Maar ook door geen nieuwe industriële kweekfabrieken van varkens, kalveren of kippen meer toe te laten en vol in te zetten op kleinschalige landbouw en moderne bioboerderijen.”

Dat Ravels een echt ‘dorp op de boerenbuiten’ kan blijven, is de hoofdbekommernis van de 23 kandidaten van Groen Ravels, zo blijkt uit het verkiezings­programma. Lijsttrekker is Kim Buyst, lerares Engels aan het Sint-Victorinstituut in Turnhout. Ward Steel (61), voorzitter van Natuurpunt Ravels, staat op de tweede plaats. De 24-jarige Emma ­Lambrechts, die sinologie studeert, vult het derde vakje. Gepensioneerd ex-voorzitter Lu Hendrickx is de lijstduwer.

Mee besturen

Bij de vorige verkiezingen behaalde Groen 5,6% van de stemmen, net niet genoeg voor een zetel in de gemeenteraad. “Met een sterke lijst en een sterk programma hopen we twee of drie zetels te behalen en zo mogelijk zelfs mee te besturen. We vinden het alleen jammer dat de inwoners van Ravels op 14 oktober maar uit drie partijen kunnen kiezen: CD&V, N-VA en Groen Ravels. Elke partij heeft haar eigen ideologie en kan een eigen accent toevoegen, zodat zo veel mogelijk inwoners zich vertegenwoordigd voelen in het bestuur van hun gemeente.”

Ravels is van oudsher een christendemocratisch bastion. Met 13 van de 23 zetels in de gemeenteraad beschikt CD&V er over een volstrekte meerderheid. De overige tien zitjes werden bij de vorige verkiezingen evenredig verdeeld onder N-VA en de Dorpslijst ­Ravels, een onafhankelijke dorpspartij die na dertig jaar oppositie ophoudt te bestaan.