Opinie: Is dit het dan? - Ravels bestuur in tijden van Corona

05 Mei 2020

Opinie: Is dit het dan? - Ravels bestuur in tijden van Corona

     

(Via deze link lees je met welke voorstellen en vragen Groen kwam op de gemeenteraad van 4 mei: https://www.rawepo.be/nieuws/gemeenteraad/6208-is-dit-het-dan-ravels-bestuur-in-tijden-van-corona.html)

Met twee zetels verkozen. Wij stonden als Groenen te popelen om via de gemeenteraad op een constructieve en positieve manier bij te dragen aan het Ravelse beleid. Toegegeven: een beetje naïef misschien. Maar we wisten nog niet in welke mate. Al snel bleek dat we niet te veel verwachtingen mochten koesteren. Ideeën worden afgeketst, kritische vragen worden vaak met ogengerol en een vijandige houding onthaald, enz. Men lijkt na vijftig jaar alleenbestuur niet meer te beseffen dat dit het doel is van een gemeenteraad: zaken doorspreken, eventuele problemen aan de kaak stellen, respectvol debatteren … en dit in een openbare context zodat ook burgers op de hoogte kunnen zijn. Er wordt amper respect aan de dag gelegd tegenover de oppositie, laat dat duidelijk zijn. Wat bedoelen wij met disrespect? Ons niet of nauwelijks spontaan informeren, verslagen last minute of te laat bezorgen, woorden verdraaien, ons verzoeken om zaken binnenskamers te komen vragen of bespreken in plaats van op de gemeenteraad … En we stelden onze verwachtingen bij, maar we werden strijdlustiger dan ooit. Dit moet anders. Er moet niet alleen meer debat zijn, burgers moeten ook meer te zeggen hebben en ten minste de debatten gemakkelijker kunnen volgen. Ieder voorstel dat wij in die richting deden (vragenkwartier voor de burger op de gemeenteraad, gemeenteraad streamen, …) botste tot nu toe op een ‘njet’ van de meerderheid. En toch blijven we proberen, wees gerust.

 

Maar wat het gemeentebestuur nu doet in crisistijd, in een periode waarin duidelijke en open communicatie cruciaal zijn, waarin goede ideeën van wie ook broodnodig zijn, tart alle verbeelding.

 

Ten eerste verloopt de gemeenteraad nu via mail. Voordat je denkt dat er iets scheelt aan je ogen: nee. Je leest het goed. Via mail. Ondanks meerdere pogingen van onze fractie om een videocall te organiseren en het openbare gedeelte op te nemen voor de mensen thuis, hield de burgemeester het been stijf. Het zou te veel tijd vragen om te organiseren (wij vroegen dit al in maart). Bovendien zou het bepaalde gemeenteraadsleden uitsluiten. Je moet weten dat ieder gemeenteraadslid een iPad kreeg aan het begin van de legislatuur. Dat kan het probleem dus al niet zijn. Bovendien gaat het simpelweg om het versturen en aanklikken van een link, wat velen onder jullie ondertussen weten, aangezien we met z’n allen videocall-experts zijn geworden in deze coronatijden. En zo veel moeite kan het ook niet zijn om voor mensen die dit nog nooit deden, in een paar puntjes uit te leggen hoe dit werkt. Maar nee, het enige dat het bestuur nog wilde overwegen was een fysieke gemeenteraad. In coronatijd. Opnieuw: jawel, je leest het goed.

 

Vervolgens nodigde de burgemeester de fractieleiders (een week voor de gemeenteraad) uit op een (fysieke) vergadering die binnenskamers verliep. Agendapunten werden overlopen, inhoudelijk besproken en desgewenst uitgesteld naar juni. Het kwam neer op een soort ‘pre-gemeenteraad’. Waar ben je dan mee bezig? Wat is de bedoeling? Om zelf niet te veel werk te hebben met die (gemakkelijk te vermijden) mailvergadering? De openbaarheid van bestuur lapt de meerderheid en passant toch maar weer even fijntjes aan haar laars. Dat is onrespectvol, niet in het minste tegenover jou, inwoner van Ravels.

 

Dat net Ravels (naast Borsbeek) de enige Antwerpse gemeente was die met het hoogste aantal besmettingen donkerrood kleurde op de bovenstaande kaart (meer dan dubbel zoveel als steden zoals Turnhout en zelfs Antwerpen) doet vragen rijzen. Wat heeft het gemeentebestuur ondernomen en wanneer? Wat deden we minder goed? Wat deden we niet op tijd? Dergelijke vragen kunnen wij wel schriftelijk stellen (en dat deden we ook), maar wat heb jij daaraan?

 

Is het onwil? Is het angst om iets verkeerd te zeggen? Waarom wil men niet alles wat openbaar moet worden doorgesproken, openlijk bespreken? Als we naar de omliggende gemeenten kijken, waar het bestuur de hele gemeenteraad spontaan informeert over de acties die het onderneemt in crisistijd, waar zij zonder enig probleem gemeenteraden organiseren via videocall, waar ze het debat nìet uit de weg gaan, waar mensen de gemeenteraad nog steeds kunnen bekijken en de openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel wordt gedragen… Als we dat zien, beste burgemeester, dan vragen we ons hier in Ravels af: is dit het dan?