Onze micro werkt!

10 Mei 2015

Onze micro werkt!

Een mooie lenteavond in mei, een maandagavond, de eerste maandagavond van de maand, dus tijd voor onze vaste afspraak met de gemeenteraad. Van op de publieksbanken volgen we dan het reilen en zeilen van CD&V en de oppositiepartijen. Normaal neemt het niet meer dan een uurtje in beslag, maar deze keer voelde ik tot in de toppen van mijn tenen dat het anders zou zijn. Drie knappe studentes vervoegde het publiek, ook de pers nam plaats achter de mediabanken. We waren er klaar voor.; net op tijd op tijd om de conclusie van de heer Caymax te horen in verband met de jaarrekeningen van onze gemeente. Ja hoor, Ravels is een meer dan gezonde financiële gemeente. Blij dat te horen natuurlijk, maar toch ook een aantal vragen bij verschillende lijntjes in het eindverslag, gewoon omdat het soms wat uitleg mag hebben. Groen mag natuurlijk geen mondelinge vragen stellen, maar ik ging ervan uit dat de oppositie toch een aantal verduidelijkingen zou vragen. Niets is minder waar; de dames en heren die u in de gemeenteraad gestemd hebt, zijn duidelijk allemaal hele slimme mensen. Ja slimmer dan ikzelf, want ik had wel graag wat uitleg gehad... Dan konden we van start met de eigenlijke agenda, te beginnen met stemming van de eerder besproken jaarrekening; het zal iemand verbazen dat deze vrij snel goedgekeurd werd. Over naar een agendapunt ivm aanpassing van de toegelaten snelheid in de Nieuwstraat. De oppositie vraagt het woord; mijn verbazing groot wanneer de voorzitter te kennen geeft dat er een tussenkomst mag zijn, maar alleen als deze bondig en kort is. Zou u niet juist blij zijn dat men u naar uitleg vraagt ivm beslissingen die u wilt nemen ? Dat betekent immers dat men geïnteresseerd is in uw beleid, dat het u iets uitmaakt wat er gebeurt?

Achter mij hoorde ik de drie studentes regelmatig op hun stoel schuiven en ook dat vond ik niet vreemd; opnieuw werkte de micro's in de gemeentezaal niet.  Bovendien wordt er met termen gegoocheld die voor een leek niet altijd even verstaanbaar zijn.  Maar goed, conclusie in de Nieuwstraat mag u vanaf nu  70 km per uur rijden.
Uiteindelijk konden er dan spijkers met koppen geslagen worden: de jaarrekening van IOK werd onderwerp van gesprek. Al gauw bleek dat de oppositie toch ook grote vraagtekens  zet bij de winst die deze intercommunale de voorbije twee jaren maakte; en meer nog wat daarmee zal gebeuren. Even toelichten: net als alle andere Kempense gemeentes is ook Ravels aangesloten bij IOK. Een intercommunale die in 29 Kempense gemeentes zorgt voor geïntegreerde afvalbehandeling. De winst van deze vennootschap moet - na belastingen - bestemd worden. Ze kan aan de reserves toegevoegd worden en dus binnen de vennootschap blijven. Daardoor versterkt men het eigen vermogen van de vennootschap.  Ofwel keert men de winst uit aan de aandeelhouders, in het geval van een intercommunale zijn dat de deelnemende gemeenten.IOK boekte in 2013 8.060.317,87 euro winst en in 2012 7.391.687,67 euro. In beide gevallen werd ze integraal aan het eigen vermogen toegevoegd en werd er niet uitgekeerd.

Logisch toch dat een gemeente, te vergelijken met een aandeelhouder in een bedrijf, hier vragen over wilt stellen, hier kritische bedenkingen bij wilt maken? Dat beaamde ook CD&V; zij beloofde dan ook om bij IOK naar uitleg te vragen. Het zou echter veel verder mogen gaan, we zouden als participerende gemeente op tafel moeten slaan. Maar, zegt CD&V , wie weet echt hoe dat juist allemaal zit daar bij IOK, we moeten toch voorzichtig zijn?
 
Wel lieve gemeenteraad, wij hebben onze centen in deze intercommunale zitten, is het dan niet meer dan logisch dat u perfect weet u het zit?  Of als u het niet weet, dat u dan om duidelijke en transparante uitleg vraagt? Anders worden beleidskeuzes grotendeels bepaald door het management, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?  Net als jullie wachten wij dus op het antwoord dat u zal krijgen na uw kritische vragen in de algemene vergadering.

Ook deze gemeenteraad werd afgesloten met een varia-ronde;  maar nu nog meer dan tijdens de eerdere agendapunten, was het bijna onmogelijk om het gesprek te volgen. Micro' s die nauwelijks werkten en gemeenteraadsleden die door elkaar praten, deden het eerder lijken op een Babelse spraakverwarring.

Spijtig einde , anticlimax, want de gemeenteraad was interessanter dan hij in lange tijd geweest was.