Gemeenteraad januari 2021

14 Januari 2021

Gemeenteraad januari 2021

Deze gemeenteraad zijn weer heel wat punten besproken: een overzicht van de volledige agenda vind je hier. Op deze pagina lichten we enkele punten uit.   

1. 📜 Schriftelijke vragen en antwoorden op de website

Een groot deel van ons werk bestaat erin vragen te stellen aan de meerderheid, het bestuur, de gemeente. Dat doen we soms schriftelijk en soms mondeling op de gemeenteraad. Je hebt als burger het recht om vraag en antwoord te kennen (openbaarheid van bestuur).

Als Groenen vinden we het heel belangrijk dat wat er allemaal reilt en zeilt in de gemeente zo toegankelijk mogelijk is voor de burger. Omdat we vaak vragen stellen op de gemeenteraad, en die vaak uitgebreid zijn, kan de meerderheid die niet altijd ter plekke beantwoorden. Begrijpelijk uiteraard.

Maar dan krijgen we het antwoord steeds schriftelijk via mail. Jullie kunnen natuurlijk niet meekijken in onze mailbox ;-). En dus vroegen we om schriftelijke vragen en hun antwoorden te publiceren op de website van de gemeente. Het gemeentebestuur gingen akkoord. Hopelijk wordt hier snel werk van gemaakt. 

2. 🌳 Agendapunt Groen rond FSC-certificering: goedgekeurd

Door te streven naar FSC-certificatie van de bossen in beheer van de gemeente en bij gemeentelijke aankopen te kiezen voor FSC-gecertificeerde producten, draagt onze gemeente bij aan duurzaam houtbeheer.

FSC, voluit Forest Stewardship Council, staat voor duurzaam bosbeheer en is één van de oplossingen om wereldwijd bossen te beschermen en te behouden. Hierbij gaat het niet enkel om hout uit de tropen. Ook in België dragen bossen dit label. In onze gemeente heeft enkel het gewestbos in Ravels dit label en geen enkel van de bossen in eigen beheer.

We kunnen hierbij echter wel het goede voorbeeld geven! Wanneer we ervoor zorgen dat onze bossen dit label krijgen, garanderen we naast verantwoord beheerde bossen ook sociale en veilige arbeidsvoorwaarden. Op deze manier kunnen we als lokale overheid toch een grote impact hebben op duurzaam bosbeheer. Ook komen we bij het nastreven van de FSC-certificering tegemoet aan de groeiende vraag naar lokaal beschikbaar FSC-gecertificeerd hout.
Daarnaast kunnen we als gemeente ook bijdragen aan duurzaam houtbeheer door te kiezen voor uitsluitend FSC-gelabelde producten bij aankoop van papier, drukwerk, speeltuigen, …
De meerderheid ging akkoord met dit punt, met die nuance dat zij 'in de mate van het mogelijke' zouden kiezen voor FSC-gelabelde producten.

3. 💧 Agendapunt Groen rond kraanwatergebruik: uitgesteld

Door het onderteken van het kraanwatercharter draagt onze gemeente bij aan verstandig watergebruik en het promoten van een gezonde levensstijl.

Onze gemeente kan een belangrijke rol spelen in het promoten van een gezonde levensstijl en het creëren van een gezonde leefomgeving. Dat gaat van het aanbieden van gezonde tussendoortjes in de buitenschoolse kinderopvang tot het aanleggen van kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur. Door te kiezen voor een duurzaam waterbeleid kan onze gemeente de gezonde én milieuvriendelijke lijn in het lokaal gezondheidsbeleid doortrekken.
Wij stellen dan ook voor dat de gemeente een voorbeeldrol opneemt naar scholen, verenigingen en lokale bedrijven door hen te stimuleren om werk te maken van een verstandig waterverbruik en om te kiezen voor kraanwater als duurzame dorstlesser. Op deze manier en door hier duidelijk over te communiceren naar de burger toe, kunnen we ook nog meer mensen bewust maken van dit alternatief.
Voor dit punt had de meerderheid nog wat meer tijd nodig. Het werd uitgesteld naar april uiterlijk. Schepen van onderwijs Carine Couwenberg wist ons al wel te vertellen dat hier in de scholen alvast heel hard werk van wordt gemaakt. Daar zijn we natuurlijk alvast heel blij om. We kijken uit naar april en houden je op de hoogte!