Gemeenteraad 2-01-2013

17 Januari 2013

Gemeenteraad 2-01-2013

2 januari 2013 De start van een nieuwe legislatuur voor veel gemeenten, zo ook voor Ravels ? Weelde- Poppel. We slaagden er niet in om met onze Groene programmapunten binnen deze  nieuwe gemeenteraad te zetelen; toch zouden we met een aantal een waakvlamactie op touw willen zetten, om het groene gedachtegoed binnen onze gemeente te blijven promoten.Een aantal mensen van de ploeg zullen de gemeenteraden zo goed als mogelijk volgen om zo onze dossierkennis te vergoten, maar ook om kritische bedenkingen en opbouwende kritiek gefundeerd te kunnen geven.

En zo wandelde ik gisteren de gemeentezaal binnen; samen met mij heel wat anderen belangstellenden. Ik zag een installatievergadering, waarin heel wat nieuwe gezichten te zien waren. Verschillende gemeenteraadsleden die ( sommigen ietwat nerveus) hun eed aflegden en zworen hun taak naar goed vermogen te volbrengen. Er werd een nieuwe OCMW-raad  en politieraad verkozen; en tenslotte werden nog een paar puntjes op de i gezet ivm namen en naamsveranderingen.

De nieuwe ( alsook oude) voorzitter besloot de gemeenteraad met een boodschap die voor een goede verstaander niet mis te verstaan was : "Ik roep op om op een constructieve manier aan politiek te doen, met zoveel mogelijk overleg ook met de oppositie. Net zoals de vorige zes jaar willen we in consensus aan politiek doen."

Onze volgende afspraak is op 28 januari 2013; benieuwd of er dan al aan 'grote' politiek gedaan (kan) worden.