De vervuiler betaalt

07 Maart 2013

Dat de gemeente Ravels sinds de vorige legislatuur een contract afsloot met IOK is volgens Groen een goed initiatief. Immers in de doelstellingen van deze intercommunale staat duidelijk vermeld dat IOK focust op 'afval voorkomen' en 'een duurzaam materialenbeheer'. Dit kadert binnen een duurzaam milieubeleid , wat wij als Groen Ravels alleen maar kunnen toejuichen. Dus in plaats van te bakkeleien over prijzen die dit principe van 'de vervuiler betaalt' met zich meebrengt, zou het beter zijn als de partijen van de gemeenteraad de krachten bundelen om de inwoners van onze gemeente nog beter te informeren en te sensibiliseren. Hierbij hoort volgens Groen duidelijke info over het Diftar-systeem; en naast de afvalkrant die IOK uitgeeft kan de gemeente tips meegeven aan de inwoners van haar gemeente via een overzichtelijk en duidelijk gemeenteblad; info-avonden organiseren rond hoe men afval kan voorkomen; en zeker niet onbelangrijk ,een grondig handhavingsbeleid voor sluikstorten.Wanneer mensen begrijpen waarom voor iets betaalt moet worden, en wanneer we mensen kunnen doen inzien dat deze regeling onze gemeente in de toekomst alleen maar ten goede komt, komen we veel verder dan een uitgesponnen discussie over prijzen.