Laat natuur en landbouw niet stikken

06 Maart 2021

Laat natuur en landbouw niet stikken

Vandaag verscheen dit artikel in De Tijd "Stikstofhotspot Ravels: 'Boeren durven hier geen vergunning meer aan te vragen'". Kim Buyst: "Welkom in Ravels, ons prachtige dorp tussen velden, bos, vennen en heide. Maar ook tussen 2 miljoen kippen en 88.000 varkens. Dat botst soms... getuige daarvan: 40kg stikstofneerslag per hectare (en dat in vergelijking met Vlaamse gemiddelde van 23.1 kg per hectare). Compromis tussen landbouw & natuur is mogelijk. Rechtszekerheid voor boeren is belangrijk. Tijd voor plan van aanpak." 

Vorig jaar al vroegen we om werk te maken van een beter kader voor grondgebonden landbouw.