Zwaluwen brengen geluk in Ravels.

06 December 2011

Van oudsher gelooft men dat zwaluwen geluk brengen en een huis met zwaluwnesten zou niet door de bliksem getroffen worden. Bijgeloof dacht u? Vanaf deze lente brengen  zwaluwen in Ravels echt wat geluk. Het gemeentebestuur keurde op 13 december  2010 het voorstel goed om een toelage toe te kennen aan gebruikers van een gebouw met een

zwaluwnest  van huis-, boeren- of gierzwaluwen.

De toelage vertrekt van het bedrag van 5 euro (voor 1 nest) tot 25 euro (vanaf 6 nesten).
De inwoners van Ravels hebben deze nieuwe toelage met
veel enthousiasme verwelkomt. Er waren dit jaar al  48 inwoners die voor
de toelage naar het gemeentehuis trokken.
Ravels ontpopte  zich als de meest zwaluwvriendelijke
 gemeente met 32  gebouwen met zwaluwnesten, daarna volgde Weelde met 9
aangiftes en Poppel met 7 gelukkigen.
In totaal zal er voor ongeveer 645 euros aan premies betaald worden.
Wij hopen dat deze succesvolle start van deze actie het
Gemeentebestuur zal inspireren voor meer van zulke kleinschalige acties
te ondernemen.  Hierdoor worden de inwoners direct betrokken bij de
instandhouding  van de biodiversiteit en de zwaluwen in het bijzonder.
Op het budget werd voor dit initiatief een bedrag voorzien
van 1000 euro.  De gemeente beschikt dit jaar dus nog over 355 euro die
ze aan een zwaluwvriendelijk initiatief kan besteden en we hopen
stilletjes dat dat bedrag volgend jaar niet meer zal volstaan, want
enkele mensen deden dit jaar hun aanvraag van de toelage te laat. De
aanvraag moest binnen zijn voor 31 juli. We wensen de zwaluwen en de
toelage een lang leven toe.