Is voedsel verbranden bio(gas)?

14 Februari 2012

Is voedsel verbranden bio(gas)?

Onlangs diende Groen Ravels een bezwaarschrift in tegen de vestiging van een biogasinstallatie op het grondgebied waar vroeger het pannenfabriek was gevestigd. We deden dat samen

met 3286 anderen  en steunden hierbij de  aktiegroep Ravels in gevaar.

Niet alleen is de vestigingsplaats slecht
gekozen, zodat vrachtvervoer dwars door  woonwijken zou moeten passeren en zou er
46.000 kg zwavelzuur vlak naast het kanaal dienen opgeslagen te worden,  maar er viel ons nog iets anders op toen het
bedrijf zich verweerde bij de vrees voor stankoverlast. Het bedrijf stelde dat
er zeer weinig reukoverlast zou zijn omdat vooral verse voedingswaren zouden
dienen voor de productie van biogas.

Blijkbaar zijn er zoveel
voedseloverschotten dat men meent deze te kunnen gebruiken om op te branden
voor energieproductie. En dit in volle crisistijd waarbij steeds meer mensen
bij ons  moeite hebben om de eindjes aan
elkaar te knopen en Griekse kinderen met honger in de schoolbanken zitten.

Het schapen van voedseloverschotten is
volgens ons niet de schuld van landbouwers die hierdoor  de prijzen voor hun producten zien dalen,
maar de multinationals en grootwarenhuizen die hun winstmarge zo groot mogelijk
willen maken. De consument zal de rekening van de overproductie ten slotte toch
moeten betalen.