Opinie: Tuinaannemer gezocht

27 Maart 2021

Opinie: Tuinaannemer gezocht

Luc Quirijnen over het ruimtegebruik in onze gemeente

Ik reed vorig weekend met mijn fiets door Ravels en het viel me op dat de voortuinen er toch vaak zo mooi bij staan hier in Ravels.
De struiken en bloemen en bomen zijn niet zomaar in het wilde weg geplant, maar er lijkt over nagedacht. Krijgen de kleintjes wel genoeg zon en water als er grote naast geplant worden....

Kan je overal wel bij om te snoeien en te onderhouden. Past alles wel een beetje bij elkaar . ja , alhoewel je in feite zomaar eender wat waar zou kunnen planten – want daar is geen wet tegen – houdt men er toch aan een bepaald “plan” te volgen. een echt plan of één in je hoofd , maar een plan is er.

In feite is onze gemeente ook een soort tuin die je vol mag planten op die plaatsen waar mag. Maar je zou toch verwachten dat er – zeker voor zoiets als een gemeente – een degelijk plan voor de invulling van de ruimtes aan ten grondslag ligt. Wel mensen, dat plan BESTAAT NIET . Ik heb het niet over het gewestplan. Het gewestplan geeft de bestemming aan van de gronden, niet hoe verder met de invulling moet worden omgegaan. De beslissing over de invulling , het beleid ruimtelijke ordening dus, ligt bij het gemeentebestuur .

"Weten jullie nog , begin 2020. We waren met velen samen in de Brouwerij in Weelde . Velen waren daar omdat ze bezorgd zijn om de toekomst van Ravels en er zeker van willen zijn dat het de goede kant op gaat. Zij waren niet daar omdat ze tevreden waren met de huidige toestand van onze gemeente ."

Vandaag is er , na meer dan een jaar, nog geen plan. Er is niks, niet eens een tijdelijke stop op bouwen om te vermijden dat dingen de verkeerde kant op gaan, geen tussentijdse richtlijn . Het maakt me dan ook verschrikkelijk kwaad als ik zie dat grote verkavelingen, appartementsblokken uit de grond schieten,….. zonder een beleidsplan hieromtrent en zonder aangetoonde noodzaak. Er is straks geen plan meer nodig als het zo verder gaat.

Onze gemeente wordt dag na dag verminkt en het ergste is dat er niemand zich iets van aantrekt. Er is geen plan om dit te verhinderen of in goede banen te leiden. Het bestuur verbergt zich achter het gewestplan om te laten betijen .

Ik vraag me af hoe de tuinen van ons gemeentebestuur er uitzien…

Luc Quirijnen
Voorzitter Groen Ravels