Pakjesavond en de laatste gemeenteraad van 2016

05 December 2016

Pakjesavond en de laatste gemeenteraad van 2016

Op de agenda? de goedkeuring van de voorstellen van de algemene vergadering van IOK. Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen (IOK) is een samenwerking tussen de verschillende Kempische gemeenten, waarbij Ravels één van de aandeelhouders is, aangezien haar burgers regelmatig hun bijdragen betalen. Denkend aan de algemene vergadering van Eandis, waarbij de Ravelse gemeenteraad de voorstellen ook goedkeurde(5/09/2016) en later op zijn stappen moest terugkeren (omdat de Chinezen even over het hoofd gezien werden), nam Groen Ravels het ondernemingsplan van deze intercommunale aandachtig door. Groen stelt dan ook een aantal vraagtekens bij de voorstellen van IOK. - Waarom staat er nergens in dit plan iets te lezen over de opvolger van het burgemeesterconvenant dat op 15 oktober 2015 plechtig werd geïntroduceerd  in het Europees Parlement in Brussel? Het originele burgemeestersconvenant, dat Ravels ondertekende in maart 2014, moeten we immers zien als een tussenstap naar die nieuwe doelstelling, met name 40% minder uitstoot tegen 2040. Groen verwacht hierbij opnieuw inspanningen van Ravels en IOK.

- IOK wil inzetten op studiewerk met betrekking tot het evenwicht tussen detailhandel en kernversterking,  of maw zorgen dat er in een bruisende dorpskern meer kleinhandelaars aan het werk kunnen. Een thema dat ook Groen nauw aan het hart ligt. Maar wat bedoelt IOK precies met het zoeken naar dat evenwicht? Is het niet beter om een visie te ontwikkelen voor de hele Kempen, waarbij er nagekeken wordt welke dorpen ondersteuning nodig hebben? Wat zouden hierbij goede criteria, onderzoekspunten kunnen zijn? - Groen vindt dat er heel wat positieve elementen terug te vinden zijn in het afvalplan van IOK. Toch zouden wij een extra voorstel willen doen: het feit dat IOK met 90 kg restafval per inwoner de beste leerling van Vlaanderen is, mag geen reden zijn voor IOK om op zijn lauweren te rusten. IOK zou, volgens Groen, ambitieuze lange termijndoelstellingen moeten formuleren, en daarbij moeten zij niet wachten op Vlaanderen, maar kunnen zij net de aanjagers van het Vlaamse afvalbeleid zijn.  Kortom we zouden onze gemeenteraad met aandrang willen vragen om IOK bij de les te houden. Zoals Groen reeds eerder liet optekenen ( 10 mei 2015) is  de gemeente Ravels een aandeelhouder in deze intercommunale. Maw wij hebben, bij monde van onze vertegenwoordiger in de algemene vergadering, iets te zeggen over wat er met onze centen gebeurt.  Belangrijk is dus dat ons gemeentebestuur de vinger aan de pols houd. En omdat Groen zelf het goede voorbeeld willen geven, omdat ook wij proberen het gemeentebestuur bij de les te houden,  vragen wij dan ook aan onze bestuurders waar wij het voortgangsrapport van het klimaatactieplan kunnen terugvinden? Dat werd in het klimaatactieplan ingeschreven voor 2016.

 

Tot slot hoopt Groen Ravels dat er ook voldoende ruimte en tijd uitgetrokken wordt voor puntje 31 op de agenda.  Na het lezen van het gemeenterapport in het Nieuwsblad, waarbij Ravels gebuisd is op de transparantie van het beleid, vragen wij ons inderdaad af of de manier waarop er op dit moment verslag gemaakt wordt van de gemeenteraad voldoende toegankelijk is voor de inwoners van Ravels? Voor Groen moet een verslag makkelijk  terug te vinden zijn, in verstaanbare taal opgesteld worden, voldoende duidelijkheid geven over de discussie die tijdens de gemeenteraad plaatsvond en de stemming moet gedetailleerd neergeschreven worden. Alleen op deze manier kan men spreken van een open houding naar de Ravelse burger.
Maar misschien kan men al starten met een geluidsinstallatie die het toelaat de gemeenteraad naar behoren te kunnen volgen?