Opiniestuk: energie- en klimaatactieplan

08 April 2015

tweette  Nic Andriessen, voorzitter CD&V Ravels,  na de gemeenteraad van 2 februari 2015. '#Ravels heeft energie- en klimaatactieplan. Wij nemen ambitieuze maatregelen voor het milieu! #burgemeesterconvenant #verheugd'  En dat klopt, de Ravelse gemeenteraad keurde unaniem het nieuwe actieplan goed. Dit plan werd opgemaakt in samenwerking met IOK omdat onze gemeente zich ertoe verplichtte de CO2 uitstoot tegen 2020 te verminderen met 20% door het ondertekenen van de burgemeesterconvenant.

Zo zal men het energieverbruik in gemeentelijke gebouwen verminderen door bijvoorbeeld de verwarming in het gemeentehuis aan te passen, door  slechtsluitende ramen en deuren te vervangen. Of men zal investeren in zonnepanelen en een zonneboiler op de eigen gebouwen. Daarnaast kiest de gemeente voor 'duurzaam bouwen'. Daarmee bedoelen ze via sensibilisatie en het faciliteren van duurzaam (ver)bouwen de huizen te verduurzamen. Men zal investeren in veilige fietspaden en klimaatvriendelijk rijden stimuleren. Men gaat een energiecharter opmaken en vragen aan de bedrijven om dit te ondertekenen. De gemeente verbindt er zich ook toe  het brandstofverbruik van machines en tractoren te verminderen en energiescans in landbouwbedrijven uit te voeren. Kortom een heel pak sensibilisatie- en een paar concrete acties die samengevat werden in dit 'ambitieuze' plan. Nu zullen die van Groen wel blij zijn! Ik hoor het u al denken. Wij zijn blij, maar ook teleurgesteld. Wij zijn teleurgesteld als we Hans Heylen bij de voorstelling van het plan op de gemeenteraad horen zeggen 'elke 5  of 10 % die we in de buurt van die 20 % komen, is mooi.' Neen, wij moeten de vooropgestelde 20% zonder pardon halen. Dat is onze ethische plicht. Dat zijn wij onze kinderen verschuldigd. Dat zijn we onze planeet verschuldigd. We zouden zelfs nog  ambitieuzer moeten zijn. Wij hebben de burgemeesterconvenant niet ondertekend om hem bij benadering te behalen. Wij zijn blij, maar ook teleurgesteld als we horen dat tijdens de voorstelling van het plan op 16 december er geen aanvullingen waren vanuit de oppositie. Dat op het moment dat dit actieplan werd voorgelegd ter stemming tijdens de voorbije gemeenteraad er één enkele vraag werd gesteld. Dat er geen voorstellen ter verbetering kwamen vanuit de oppositie en  dat de oppositie blijkbaar geen zin had om mee na te denken over eventuele aanvullingen. Wij zijn blij, maar ook teleurgesteld als we merken dat andere gemeentes in hun actieplannen veel verder durven gaan, ook al werkten ook zij samen met IOk en gebruikten ook zij het voorbeeldplan. Dat er in andere plannen bijvoorbeeld wel ruimte is voor 'klimaatgroen' door het aanplanten van autochtoon en streekeigen plantmateriaal, bermbeheer en doeltreffend maaien, en aandacht voor groenvoorzieningen bij verkavelingsplannen. Dat er in andere plannen nog meer aandacht voor het STOP-principe is, en er een waslijst aan maatregelen opgesomd wordt om mensen te overtuigen meer alternatief vervoer te gebruiken. Wij zijn blij, maar het kan ook anders. Hoewel we niet verkozen zijn in de gemeenteraad, blijft Groen Ravels de vinger aan de pols houden over de lopende zaken in Ravels. We willen mee nadenken en opbouwende feedback geven voor een beter en mooier Ravels. #hetkananders