Opiniestuk - Burgemeester: "Van de groene ruimte krijg ik geen cent in mijn gemeentekas"

10 Februari 2019

Opiniestuk - Burgemeester:

Een Groene gemeente draait niet alleen om geld

De voorbije gemeenteraad stelde Groen Ravels het gunstig advies van de gemeente in vraag om de ambachtelijke zone in Poppel uit te breiden ten koste van bos- en heidegebied. Dit om zonevreemde bedrijven in onze gemeente een andere locatie te geven en lokale aangroei van bedrijven een kans te geven. We betwijfelen of gebruik van bestaande terreinen voldoende werd onderzocht. Het bosgebied zou gecompenseerd worden, maar wel in Turnhout, niet in Ravels. Bovendien heeft nieuw bos heel wat tijd nodig om dezelfde waarde te krijgen als het oudere, verloren gegane bos. 

 

Tijdens een reactie van de meerderheid rond dit thema werd Groen Ravels vervolgens met stomheid geslagen toen de burgemeester zei: “Ook al koesteren we de open ruimte, van de open ruimte krijg ik geen cent in mijn gemeentekas...” Gezien de tijd waarin we leven en de klimaatuitdagingen waar we voor staan, stellen wij ons vragen, niet alleen bij deze uitspraak, maar ook bij de mentaliteit achter deze uitspraak. 

 

Ten eerste draait in een gemeente niet álles om geld. Onze groene ruimte brengt inderdaad geen snelle duit in de gemeentekas van de burgemeester. Het voorziet burgers ‘alleen maar’ gratis en voor niets van een gezond leefmilieu: bomen zorgen voor luchtzuivering en bodemzuivering en ze beperken zowel overstromingen als opdroging van de bodem. In tijden zoals deze waarin bijvoorbeeld landbouwers te kampen krijgen met verminderde oogsten door droogte, zijn bossen ongelofelijk waardevol.

 

Bovendien geeft groene ruimte een gevoel van openheid en voorziet het ons van plekken waar je tot rust kunt komen. En het brengt geen geld op (op korte termijn althans), maar het brengt ons samen: dat bewijzen alle wandelaars en fietsers die elkaar groeten wanneer ze elkaar kruisen, iets wat we anders vaak niet zouden doen.

 

Ten slotte is de financiële situatie van onze gemeente kerngezond, daar pakt het bestuur geregeld mee uit en daar mogen zij terecht trots op zijn.  Gebruik geld dus alstublieft niet als excuus en bouw een visie uit waarin betonstop en optimalisatie van de niet-groene ruimte die er al ís centraal staan. Dat vergt moed en creativiteit, zeker en vast. Maar we willen daar echt mee over nadenken als we daar de kans toe krijgen.

 

Emma Lambrechts, lid Jong Groen