Opinie: Luc Quirijnen over de verkavelingswoede

08 Juni 2019

Opinie: Luc Quirijnen over de verkavelingswoede

Waarom de ongebreidelde verkavelingswoede geen goede zaak is voor de inwoners van Ravels

In Ravels zijn wij volgens statistieken van 2018 beduidend meer tevreden over onze woonomgeving dan het Vlaamse gemiddelde. De karakteristieken van onze plattelandsgemeente liggen hierbij aan de basis. We hebben nog veel open ruimte, wat leven in onze gemeente aangenaam maakt. Wij houden dat graag zo.

De geplande betonstop komt er zeker: een goeie zaak voor ons milieu én onze levenskwaliteit. Maar dat betekent niet dat er niet meer gebouwd zal worden, wel dat er alleen gebouwd mag worden op reeds eerder bebouwde percelen. Eigenaars van nieuwe bouwgronden zullen door de overheid gecompenseerd worden, alleen is niet duidelijk hoe. Omwille van die onzekerheid gaat de individuele grondeigenaar nú al massaal in zee met projectontwikkelaars en bouwfirma’s – eieren voor geld. Natuurlijk begrijpen wij dit vanuit het standpunt van de eigenaars, maar jammer genoeg wordt onze open ruimte daarbij opgeofferd: megaserres, megastallen, verkavelingprojecten…

Ravels is een financieel gezonde gemeente, met een verwachte bevolkingsgroei die geen woonuitbreidingsgebied (WUG) nodig heeft. En toch is dit exact wat het gemeentebestuur heeft beslist voor het WUG O.L.V. Scheyf in Weelde. Een toenemende bevolkingsdichtheid en minder open ruimte zal zeker het gevolg zijn.

Wie is bij dit alles gebaat? De huidige inwoners van Ravels? Ik denk het niet. Of de bezitters van landbouwgrond die extra kunnen cashen als hun percelen omgezet worden naar bouwgrond? Zou best wel eens kunnen. Bouwen voor het geld, niet voor onze levenskwaliteit. Is dat de bedoeling?

Als dit zich doorzet, dan worden we een voorstad van Turnhout. Vandaag telt Ravels minder dan 160 inwoners per vierkante kilometer, met slechts 11% van de oppervlakte bebouwd. Willen we dat zo houden, dan moeten we de ongebreidelde uitbreidingswoede nog vóór de betonstop een halt toeroepen. Zo niet verandert het aanzicht van onze gemeente drastisch. En gaat de tevredenheid over onze woonomgeving er in de toekomst ongetwijfeld op achteruit. Is dat wat jij als inwoner wil?

We zijn benieuwd of ook jij de moed hebt om onze open ruimte te koesteren voor de volgende generaties. Wordt vervolgd.

Luc Quirijnen Voorzitter Groen Ravels