Nieuwjaarswensen

14 Februari 2012

Beste Vereniging, Waarschijnlijk hoorde u reeds via één of ander kanaal, of las je in de nieuwjaarsbrief van Groen Ravels , over het voorstel dat het huidige

gemeentebestuur lanceerde inzake het in pacht nemen van de terreinen van het NAVO-vliegveld. Wat zou u ervan vinden als u rechtstreeks op een vragenuurtje na de gemeenteraad uw suggesties kan aankaarten voor de invulling van dit grondgebied? De huidige gemeentewerking laat op dit moment zo'n inspraak echter niet toe. Vandaar dat Groen Ravels via deze weg om uw mening vraagt. Volgens Groen Ravels biedt het domein mooie kansen aan de regio en kan de behoefte aan ruimte voor recreatie, voor verenigingen, voor sportterreinen ( openlucht en overdekt) en jeugdverenigingen ingevuld worden. Met dit project zouden we Ravels een nieuwe troef en uitstraling kunnen geven. Groen Ravels stelt voor het domein te behouden als één grote open en groene ruimte, met als bedoeling hier een draaischijf van allerlei activiteiten in de recreatieve en socio-culturele sfeer te maken. Die mogelijke activiteiten zijn ingegeven door de aard van de terreinen en de mogelijkheden van de aanwezige bebouwing. Activiteiten zouden kunnen zijn:

 • Organisatie van
  kleinschalige evenementen, zowel binnen als buiten waarvoor een
  multifunctionele infrastructuur aanwezig moet zijn.
 • Kampplaats voor
  jeugdverenigingen
 • Een speelbos
 • Een jeugdherberg
 • Openlucht- en binnensporten
  in functie van verenigingen en clubs, alsook de particuliere gebruiker
 • Een onderdak voor
  verenigingen op zoek naar een lokaal
 • Een repetitielokaal voor
  muziekgroepen
 • Het heraanleggen van het
  terrein met groen-  en parkelementen, zodat het een aantrekkelijk
  fiets- en wandelgebied wordt voor de Ravelse mensen en de Kempenaars.
 • ?.

Groen Ravels wil echter dat àlle verenigingen, buurtcomités en clubs de kans
krijgen om hun behoeften op te lijsten en hun visie te geven. De resultaten van
deze bevraging kan Groen Ravels dan bundelen in een dossier en dit op het
gepaste ogenblik ter sprake brengen op de gemeenteraad. Met dat dossier willen
we meewegen op de politieke besluitvorming over deze terreinen.
Graag ontvingen wij uw mail met wensen en visie op onderstaand adres:
[email protected]

Met vriendelijke groene groeten,
Groen Ravels.