Klimaatneutrale organisatie niet mogelijk binnen Ravels?

23 Mei 2013

De provincie geeft gemeenten de kans hun verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid te nemen door in te tekenen in de campagne 'Klimaatneutrale organisatie 2020'. Hierbij vermindert men de uitstoot van broeikassen zoveel mogelijk en vanaf 2020 compenseert men de resterende uitstoot. Bij nader onderzoek merkte Groen dat Ravels niet intekende en ook nergens eigen klimaatdoelstellingen uitgeschreven heeft. Vandaar dat Groen Ravels via de officiële kanalen deze vraag wilde voorleggen aan de voltallige gemeenteraad.Op maandag 6 mei hadden wij dan een afspraak met Hans Heylen en Erik Van Gestel, die vóór de gemeenteraad plaatsvond, wilden toelichten waarom Ravels niet intekent op het voorstel van de provincie. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat beide heren degelijk voorbereid waren, maar niet konden voorkomen dat er toch vraagtekens blijven staan bij het klimaatbeleid van onze gemeente.

Het klopt dat Ravels geen duurzaamheidsambtenaar heeft en dat daardoor het voorstel van de provincie minder haalbaar is, zowel financieel als qua werklast voor de betreffende ambtenaren. Het klopt ook dat Ravels wel probeert een aantal maatregelen door te voeren die onze omgeving ten goede komen: zo legt men zonnepanelen op het zwembad en staat er een elektrisch voertuig op het programma. Tevens is het zo dat het bestuur zich op dit moment buigt over de burgemeestersconvenant: deze wil de lat nog hoger leggen dan de EU en tegen 2020 de CO2-uitstoot  met ten minste 20% terugdringen;  het nodige actieplan zal men binnen een jaar na ondertekening indienen.  

Maar waarom denkt men er niet over een gedeelde 'duurzaamheids-ambtenaar' in te schakelen? Waarom worden belangrijke ingrepen in de gemeente niet openbaar gemaakt? Waarom staat men zo aarzelend ten opzichte van een gemeentelijk klimaatbeleid, dat toch ook in de persnota van minister Schauvliege ( november2012)  duidelijk vooropgesteld wordt? Gaat men inderdaad intekenen op de burgemeestersconvenant? En welk actieplan koppelt men daar dan aan?

Misschien heeft het gesprek van maandag 6 mei echter beide heren nog meer aan het denken gezet en zullen we in de komende zes jaar wel een degelijk uitgewerkt klimaatbeleid te zien krijgen. Groen Ravels volgt deze materie in elk geval van heel kortbij op. Omdat we niet de kans kregen deze vraag in het openbaar te stellen, willen we op deze manier toch de inwoners van onze gemeente op de hoogte houden.