Interview : genomineerden groene pluim !

25 Maart 2013

Interview : genomineerden groene pluim !

Uit de vele kandidaten die ingezonden werden door de inwoners van Groot-Ravels, koos Groen drie genomineerden die kunnen dingen naar de 'Groene Pluim'. Om elke genomineerde zo goed mogelijk aan het grote publiek voor te stellen, werden zij geïnterviewd over hun initiatief. Digidak staat voor een openbare computerruimte, waar iedereen vrij kan binnenlopen om gratis gebruik te maken van de computers. De vrijwilligers van Digidak zorgen dat mensen hier op hun eigen tempo kunnen leren, waarbij het accent ligt op het wegwerken van leerdrempels. Daardoor wordt de wereld voor heel wat (minder mobiele) mensen weer héél groot. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat hun cursisten kunnen reizen op het internet, waardoor hun wereldje niet beperkt blijft tot hun naaste omgeving. Er wordt gezorgd voor een zinvolle vrijetijdsbesteding en het uitbouwen van een sociaal netwerk. De vrijwiliigers zijn méér dan louter lesgevers, ze worden ook vertrouwenspersonen en vervullen zo een belangrijke sociale functie. Cursisten krijgen opnieuw het gevoel mee te tellen in onze digitale maatschappij.Het voedselteam is een groep van mensen die samen voedingswaren aankopen, rechtstreeks bij de producent, liefst BIO, maar niet noodzakelijk. Omdat alle tussenschakels wegvallen en het transport tot een minimum beperkt wordt is de impact op onze ecologische voetafdruk minimaal. Iedereen die een beetje bezig is met de toekomst van onze planeet, die een beetje nadenkt over waar we mee bezig zijn, kan aansluiten bij het team. Men werkt met een heel flexibel systeem, waarbij mensen via de webshop kunnen bestellen naar eigen behoefte. Het initiatief ontstond in het kader van 'Ravels fairtrade gemeente', waarbij men met het voedselteam een brug heeft willen slaan tussen het fairtrade- en het duurzaamheidsverhaal. Ondertussen bestaat het team uit een veertigtal enthousiaste gezinnen, die het initiatief een warm hart toedragen en op regelmatige basis hun streekgroenten, fruit, zuivel en brood bestellen.

Parkingrock is een kleinschalig, lokaal dorpsfestival dat een kwalitatief, maar betaalbaar muziekprogramma wil aanbieden aan de inwoners van onze gemeente. Het festival vindt jaarlijks plaats en voor het kleine Weelde is dit elke keer weer een hoogdag waar veel mensen met een gezonde portie enthousiasme naar uitkijken. Het is een organisatie van' Jeugdhuis De Sjepap'. Voor en door jongeren; jonge vrijwilligers die hun schouders zetten onder een project dat nu al vele jaren meegaat. Parkingrock is ontstaan met de bedoeling om de jeugd tegemoet te komen. Maar door de jaren heen, is het veel meer een dorpsfestival  geworden. Het initiatief bereikt jong en oud en dat zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Kortom het is een sociaal gebeuren dat de mensen uit onze gemeente samenbrengt.

 ' We verdienen de Groene Pluim omdat we een digitale kloof dichten binnen onze gemeente, we heffen voor een stuk eenzaamheid op. Digidak is een krachtig project omdat het een sociale, maar ook educatieve en economische functie heeft. Verschillende mensen worden bereikt en belangrijke vaardigheden worden aangeleerd.

' We verdienen de Groene Pluim omdat het project niet enkel perfect  in het groene gedachtegoed past, maar ook effectief zorgt voor de verkleining van onze ecologische voetafdruk. Door het bio- en duurzaamheidsverhaal zijn we bezig met de toekomst van onze planeet en dus ook met de toekomst van onze gemeente. Daarnaast brengen we ook  wat dynamiek in onze gemeente, door het samenbrengen van mensen met uiteenlopende achtergronden, maar met eenzelfde bekommernis, die elkaar leren kennen door deel te nemen aan het voedselteam. '

' We verdienen de Groene Pluim omdat Parkingrock een echt begrip geworden is in onze gemeente. Op muzikaal vlak kan Parkingrock telkens weer grote ogen gooien, ondanks een beperkt budget. Daarnaast is er het sociale en culturele aspect van ons initiatief. Dit alles is een werk van lange adem geweest, dat een beloning verdient.

En dan is het nu aan u. Wie is uw favoriet? Wie verdient volgens u een extra erkenning omdat ze gedurende de voorbije twaalf maanden hun steentje bijdroegen aan het gemeenschapsleven van Ravels. U krijgt de kans uw stem uit te brengen van 2 april tot 2 mei en dit via RAWEPO. Aarzel dus niet en zorg dat uw favoriet wint!