Gemeenteraad 28 -01-2013

30 Januari 2013

De eerste, actieve gemeenteraad vond plaats op 28 januari jongstleden. Het was duidelijk dat het er in het begin een beetje moeilijk aan toeging. Was het de onervarenheid of was het iets anders? Eens iedereen goed gezeten was, kon de gemeenteraad beginnen.Duidelijk werd dat vooral één dossier voor discussie zorgde tussen oppositie en meerderheid. Wat moet er gebeuren met de Brouwerij? Ook wij willen hier ons hoofd eens over breken en doen dus onderzoek naar het verleden en toekomst.  Wordt vervolgd?.