Fietsstraten in Ravels. Utopie of werkelijkheid?

17 September 2014

De Pierenmarkt -op de eerste zondag van september- is bij uitstek de plaats om de hooggeplaatste heren en dames binnen onze gemeente tijdens een informeel gesprek een aantal ideeën aan de hand te doen. Dus ook ik trok mijn stoute schoenen aan en lanceerde het idee van de 'fietsstraten'. Amper een aantal dagen voor deze bewuste zondag fietste ik op dinsdagnamiddag onder een stralende zon naar huis langs de Grote Baan. Bijna aan de gemeenteschool merkte ik een hoogst onveilig verkeersituatie op. Stel het u voor: kermiskramen op het  kerkplein, een stuk of tien grote vrachtwagens die beton kwamen storten aanschuivend in de Kerkstraat en de schoolbel die rinkelt als teken dat de tweede schooldag van onze kinderen er op zit. Hoewel de juffen en de meesters hun uiterste best deden om de situatie voor de 'strappers' zo veilig mogelijk te laten verlopen, moest ik toch de wenkbrauwen fronsen.  Meer nog  ik vond  dat ik actie moest ondernemen. Dus ik vroeg Nic Andriessen deze situatie aan te kaarten op de commissie 'Verkeer'. Ons gemeenteraadslid nam zijn taak serieus en wist mij te vertellen dat in de toekomst dergelijke situaties aangepakt zouden worden. Maar nu wil ik met het idee van de fietsstraten verder gaan dan gewoon 'zorgen dat dergelijke situaties aangepakt zullen worden.' Sommigen onder u zullen misschien ooit al over het fenomeen gehoord hebben. Voor de anderen: Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er

specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u. In tegenstelling tot de wegen die specifiek voorbehouden zijn voor fietsers  laat de fietsstraat auto's toe. Het fietsverkeer geniet echter absolute voorrang en auto's zijn er dus als het ware te gast.

Ik denk dat u het met me eens bent dat de Sint-Servaasstraat en de Kloosterstraat zich prima lenen tot dergelijk initiatief. Ook de Bovenheide aan de Zonnewijzer kan gebaat zijn bij dergelijke fietsstraat. De gemeente kan deze zelf inrichten en onze kinderen kunnen veiliger naar school 'strappen'.

Tijdens een informele babbel  op de Pierenmarkt vertelde zowel schepen Van den Borne als gemeenteraadslid Andriessen dat ze het idee genegen waren. Ik ben dus samen met u in blijde verwachting dit als agendapunt op de komende gemeenteraad te zien.