‘Politiek moet verantwoordelijkheid Boshuis opnemen’ vindt Groen Ravels.

05 April 2017

?Toen Groen Ravels begin dit jaar mocht lezen dat de werking van het Boshuis aan de Jachtweg te Ravels blijft bestaan in 2017, waren de leden opgelucht. Toch vinden zij dat ook de politiek haar verantwoordelijkheid in deze zaak moet nemen. Voorzitster Kim Buyst ( Groen Ravels): ' Wij waren inderdaad blij te vernemen dat Natuurpunt de werking van het Boshuis wil verder zetten, maar wij dringen erop aan dat ook de politiek haar verantwoordelijkheid opneemt.  Dergelijke werking heeft immers een duurzame ondersteuning nodig zodat  bosklassen door kunnen blijven gaan, de vrijwilligers de nodige medewerking krijgen?' Groen Ravels ondernam dan ook actie en stelde via haar Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman een (schriftelijke) vraag aan de bevoegde minister, Joke Schauvliege. Kim Buyst: ' Natuurlijk hopen wij dat de gemeente Ravels haar steentje zal bijdragen, maar dat is voor ons een evidentie. Daarnaast vragen we echter ook aan de minister of er financiële steun komt  voor het Boshuis vanuit de Vlaamse overheid en bij uitbreiding hoeveel budget er voorzien is in de begroting voor natuur- en milieueducatie. Met andere woorden wij willen met Groen Ravels weten op welke manier de Vlaamse regering waardevolle initiatieven als het Boshuis ondersteunt. ' De groep volgt het antwoord van de minister nauw op en zal niet nalaten op dezelfde nagel te blijven kloppen.